Tietosuojaseloste

Rekrytointilomake – tietosuojaseloste ja henkilörekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä:
Kristo & Kumpp. Oy
Teollisuustie 64
96320 Rovaniemi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Joonas Kristo
Teollisuustie 64
96320 Rovaniemi
Puh: +358 40 519 0474
Sähköpostil: joonas.kristo@kuljetusliikekristo.fi

3. Rekisterin nimi:
Kristo & Kumpp. Oy:n rekrytointilomake

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):
Rekisterin tarkoitus on ylläpitää tiedostoa Kristo & Kumpp. Oy:n hakeneista työnhakijoista rekrytoijien ja rekrytoivien esimiehien käyttöön. Hakemus on niin sanottu avoin hakemus. Avoimen hakemuksen tietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin kuin on tarve.

5. Rekisterin tietosisältö:
Työnhakulomakkeisiin sisältyvät seuraavat tiedot: Tieto siitä, millaista työtä henkilö hakee (työtehtävä, työsuhteen muoto, paikkakunta) sekä seuraavat henkilötiedot: nimi, syntymäaika, osoitetiedot, puhelin- ja muut yhteystiedot, koulutus- ja työkokemustiedot, kielitaito.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Tiedot välittää työtä hakeva henkilö itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta Kristo & Kumpp. Oy:n ulkopuolelle, eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalinen aineisto: tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteita säilytetään Kristo & Kumpp. Oy:n toimitiloissa. Sähköisesti tallennetut tiedot: Sähköistä rekisteriä säilytetään Kristo & Kumpp. Oy:n toimistotiloissa. Kumpaakin rekisteriä saa käsitellä ainoastaan siihen opastetut henkilökunnan jäsenet.

9. Tarkastusoikeus:
Hakemuksen lähettäneellä on oikeus tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot ks. kohta 2).

Kun tarvitset luotettavaa kumppania hoitamaan tavaraliikennettä Lapista ja Pohjois-Suomesta muualle Suomeen tai Eurooppaan – ja tietysti myös päinvastoin – ota yhteys Kuljetusliike Kristoon. Rovaniemellä 1975 perustetussa yrityksessä tunnetaan pohjoisen olosuhteet. Terminaalimme sijaitsevat Oulussa, Keminmaassa, Rovaniemellä ja Ivalossa.

 

 

 

Kuljetusliike Kristo

Yhteystiedot 

Kotimaankuljetukset
+358 40 480 4778
booking@kuljetusliikekristo.fi

Ulkomaankuljetukset 
+358 40 653 9713, +358 40 630 1548
booking@kuljetusliikekristo.fi

Myynti ja asiakaspalvelu
+358 50 516 6146
booking@kuljetusliikekristo.fi

Noudatamme kaikissa toimeksiannoissa Tiekuljetussopimuslain määräyksiä.
Rahtihintoihimme lisätään erillinen polttoainelisä, joka tarkistetaan neljännesvuosittain.

Design by Advertising Kioski