Elektronisk fraktsedel KuljetusVelho

Vårt elektroniska fraktsedelssystem KuljetusVelho är ett enkelt och smidigt verktyg för hantering av transportbeställningar. När beställningarna läggs in via KuljetusVelho ligger de i realtid hos transportkoordinatorerna och planeringen kan börja. Beställaren matar själv in sina uppgifter i systemet och administrerar dem. Beställaren ser priserna direkt i systemet och kan även följa transporten via systemet.

Det elektroniska fraktsedelssystemet hjälper oss att effektivisera vår verksamhet och gör det enklare att rapportera transporterna. KuljetusVelho används för alla inrikestransporter. Du kan börja använda KuljetusVelho genom att logga in i systemet.

I utrikestransporterna används den elektroniska fraktsedeln ännu inte

Ibruktagandet av elektroniska fraktsedelssystem i gränsöverskridande transporter är ännu under utveckling, eftersom olika länder använder olika slags fraktsedlar på grund av skillnader i lagstiftningen. I internationella transporter ska transportavtalet dessutom alltid bekräftas med fraktdokument på papper, som både avsändaren och chauffören undertecknar. Internationella transportbeställningar måste därför åtminstone tills vidare göras via e-post på adressen booking@kuljetusliikekristo.fi

Kontakta Kuljetusliike Kristo när du behöver en pålitlig partner inom godstrafiken från Lappland och norra Finland till det övriga landet eller Europa – och naturligtvis även tvärtom. Företaget som grundades i Rovaniemi 1975 är förtroget med de nordliga förhållandena. Våra terminaler ligger i Uleåborg, Keminmaa, Rovaniemi och Ivalo.

 

 

Kontakta

Inrikestransporter
+358 40 480 4778
booking@kuljetusliikekristo.fi

Utrikestransporter
+358 40 653 9713, +358 40 630 1548
booking@kuljetusliikekristo.fi

Försäljning och kundtjänst
+358 50 516 6146
booking@kuljetusliikekristo.fi

Design by Advertising Kioski