Faktureringsuppgifter

TIEKEs register för e-faktureringsadresser

Namn: Kristo & Kumpp. Oy
FO-nummer 2936974-1

Mottagning och sändning av e-faktura
Namn Kristo & Kumpp.Oy
e-faktureringsadress 003729369741
EDI-signum 003729369741
Operatör Basware Oy
Operatörskod BAWCFI22

Sändning av pappersfakturor eller fakturor via e-post

Om ni inte kan skicka e-fakturor, ska pappersfakturorna skickas till följande adress:

Kristo & Kumpp. Oy
##003729369741##
PL 683
00026 BASWARE

Via e-post skickas fakturorna till adressen lemonsoft.ostolaskut@bscs.basware.com. Fakturan bifogas i PDF-format och en PDF-fil får innehålla högst en faktura. E-postmeddelandet ska lämnas tomt, med andra ord skickas endast bilagan.

Observera att fakturor som skickas till adressen enligt ovan ska vara adresserade på samma sätt som fakturor som skickas via post.

Den ovanstående adressen är endast avsedd för leverantörsfakturor. Annan post skickas även fortsättningsvis till vårt verksamhetsställe.

Vi ger gärna ytterligare upplysningar och svarar på frågor på adressen: ostolaskut@kuljetusliikekristo.fi

Kontakta Kuljetusliike Kristo när du behöver en pålitlig partner inom godstrafiken från Lappland och norra Finland till det övriga landet eller Europa – och naturligtvis även tvärtom. Företaget som grundades i Rovaniemi 1975 är förtroget med de nordliga förhållandena. Våra terminaler ligger i Uleåborg, Keminmaa, Rovaniemi och Ivalo.

Kontakta

Inrikestransporter
+358 40 480 4778
booking@kuljetusliikekristo.fi

Utrikestransporter
+358 40 653 9713, +358 40 630 1548
booking@kuljetusliikekristo.fi

Försäljning och kundtjänst
+358 50 516 6146
booking@kuljetusliikekristo.fi

Design by Advertising Kioski