Dataskyddspolicy

Rekryteringsblankett – dataskyddspolicy och personregisterbeskrivning

1. Personuppgiftsansvarig:
Kristo & Kumpp. Oy
Teollisuustie 64
96320 Rovaniemi

2. Ansvarig för registerärenden:
Joonas Kristo
Teollisuustie 64
96320 Rovaniemi
Telefon: +358 40 519 0474
E-post: joonas.kristo@kuljetusliikekristo.fi

3. Registrets namn:
Kristo & Kumpp. Oy:n rekryteringsblankett

4. Ändamålen med behandlingen av personuppgifter (syfte med registret):
Syftet med registret är att upprätthålla en fil över personer som sökt anställning vid Kristo & Kumpp. Oy för användning av rekryterare och rekryterande chefer. Ansökan är en så kallad öppen ansökan. Uppgifterna från en öppen ansökan lagras i registret så länge det behövs.

5. Registrets datainnehåll:
På jobbansökningsblanketterna finns följande uppgifter: Uppgift om vilken befattning personen söker till (arbetsuppgift, anställningsform, ort) samt följande personuppgifter: namn, födelsedatum, adress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter, uppgifter om utbildning och arbetserfarenhet, språkkunskaper.

6. Regelmässiga informationskällor:
Uppgifterna har lämnats av den sökande själv.

7. Regelmässiga överföringar och utlämnanden utanför EU eller EES:
Inga uppgifter lämnas ut utanför Kristo & Kumpp. Oy och inga uppgifter överförs utanför EU eller EES.

8. Principerna för skydd av registret:
Manuellt material: skrivs ut endast vid behov. Pappersutskrifter förvaras i Kristo & Kumpp. Oy:s lokaler. Elektroniskt lagrade uppgifter: Det elektroniska registret förvaras i Kristo & Kumpp. Oy:s kontorslokaler. Vartdera registret får endast hanteras av anställda som fått en introduktion i hanteringen.

9. Rätt till insyn:
Den som skickat in en ansökan har rätt att kontrollera uppgifterna om sig själv, rätt att begära rättelse av en felaktig uppgift och rätt att även annars utöva sina rättigheter enligt personuppgiftslagen. Begäran om insyn ska ställas skriftligt och undertecknat till den person som är ansvarig för registerärenden (kontaktuppgifter, se punkt 2).

Kontakta Kuljetusliike Kristo när du behöver en pålitlig partner inom godstrafiken från Lappland och norra Finland till det övriga landet eller Europa – och naturligtvis även tvärtom. Företaget som grundades i Rovaniemi 1975 är förtroget med de nordliga förhållandena. Våra terminaler ligger i Uleåborg, Keminmaa, Rovaniemi och Ivalo.

 

 

Kontakta 

Inrikestransporter
+358 40 480 4778
booking@kuljetusliikekristo.fi

Utrikestransporter
+358 40 653 9713, +358 40 630 1548
booking@kuljetusliikekristo.fi

Försäljning och kundtjänst
+358 50 516 6146
booking@kuljetusliikekristo.fi

 

Design by Advertising Kioski